Electricitat

Instal·lador autoritzat amb carnet d’especialista

  • Instal·lacions i reparacions elèctriques en general.
  • Memòries tècniques de disseny.
  • Certificats de canvi de titular i ampliacions de potència.
  • Canvi de mecanismes.
  • Protecció sobreintensitats.
  • Canvi del cablejat d’ instal·lacions elèctriques.
  • Instal·lació d'antenes i porters automàtics.
  • Manteniments de comunitats.