Aire condicionat

  • Instal·lació d’equips domèstics i industrials en obra nova o existents.
  • Revisions anuals.
  • Canvis d’ubicació, desmuntatge i muntatge de la màquina d’aire condicionat.