Aigua

Instal·lador autoritzat amb carnet autoritzat

  • Instal·lacions i reparacions en general d’aigua
  • Canvi d’aixetes, sanitaris i banyeres
  • Certificat d’alta de subministrament
  • Canvi d’escomeses d’alimentació d’aigua
  • Canvi de bateries de comptadors i muntants d’aigua comunitaris
  • Manteniments de Comunitats
  • Reparació de pèrdues d’aigua en general