Calefacció

Instal·lador autoritzat amb carnet Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE)

  • Instal·lacions de calefacció elèctrica, gas o gasoil
  • Instal·lacions de termòstats ambient
  • Substitució de calderes i radiadors
  • Instal·lació de calefacció terra radiant